Chính sách bảo mật này quy định cách Ancient House Group sử dụng và bảo vệ bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp cho Ancient House Group khi bạn sử dụng trang web này.

Ancient House Group cam kết đảm bảo những thông tin mang tính riêng tư của bạn được bảo vệ. Nếu chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin mà bạn có thể được xác định khi sử dụng trang web này, thì bạn có thể yên tâm rằng nó sẽ chỉ được sử dụng theo tuyên bố về quyền riêng tư này.

Ancient House Group có thể thay đổi chính sách này theo thời gian bằng cách cập nhật trang này. Bạn nên thỉnh thoảng kiểm tra trang này để đảm bảo rằng bạn hài lòng với bất kỳ thay đổi nào. Chính sách này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2022.