Chính sách hủy/sửa đổi: Chính sách này xác định cách xử lý việc hủy:

– Nếu hủy bỏ/sửa đổi được thực hiện 72 giờ trước ngày đến của bạn, sẽ không tính phí.
– Nếu hủy/sửa đổi được thực hiện trong vòng 72 giờ, bao gồm cả các đặt phòng được thực hiện trong vòng 72 giờ sau khi bạn đến, giá phòng và thuế của đêm đầu tiên sẽ được tính
– Trong trường hợp vắng mặt, giá phòng 100% và thuế sẽ được tính.
– Early Bird/Long Stay/Last Min/Gói Giá không thể thay đổi & Không hoàn lại

* Quá trình hoàn tiền sẽ mất khoảng 7 đến 20 ngày làm việc tùy thuộc vào ngân hàng trung gian. Vui lòng thông báo cho chúng tôi tại  info@legacyhoian.com  khi bạn nhận được số tiền hoàn lại.