Bạn đang ở đây:

Dịch vụ bổ sung

Mỗi chi tiết đã được lựa chọn với sự cẩn thận tối đa để đảm bảo khách của chúng tôi được chăm sóc tốt.

Swimming pool

CƠ SỞ DỊCH VỤ

Ở từ 3 đêm được miễn phí 1 lần đón/trả khách tại sân bay Đà Nẵng. Áp dụng cho các đặt phòng trực tiếp với resort qua website…

anh-ban-06

DỊCH VỤ BỔ SUNG

Early Bird 10 Ưu đãi giảm giá % trên giá phòng đối với các đặt phòng ít nhất 30 ngày trước ngày đến. Early Bird 15% Ưu đãi giảm giá trên giá phòng cho các đặt phòng được đặt trước ít nhất 60 ngày…