Bạn đang ở đây:

Đặt vé sớm

Áp dụng từ 01/11/2022-31/12/2023

Mã khuyến mãi: CHIM SỚM
Phát video
Thông tin:
  • Early Bird 10 Ưu đãi giảm giá % trên giá phòng đối với các đặt phòng ít nhất 30 ngày trước ngày đến.
  • Ưu đãi Giảm giá Early Bird 15% trên giá phòng đối với các đặt phòng ít nhất 60 ngày trước ngày đến.
  • Áp dụng cho đặt phòng được thực hiện trực tiếp với các đặt phòng của chúng tôi qua email: sales@legacyhoian.com
Các điều khoản và điều kiện:
  • Giá trên đã bao gồm Thuế Chính phủ 10% và Phí dịch vụ 5%
  • Các lợi ích trên có thể không được sử dụng cùng với giảm giá khác hoặc đổi lấy bất kỳ dịch vụ hoặc tiền mặt nào khác.
  • Dịch vụ không sử dụng sẽ không được hoàn trả
  • Chi tiết chuyến bay phải được cung cấp 72 giờ trước khi đến để sắp xếp dịch vụ đưa đón bằng ô tô.
Để biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:
  • Điện thoại: (+84.235) 3933377
  • Email: sales@legacyhoian.com