Bạn đang ở đây:

Ưu đãi mùa đông

Applied from 01st Dec 2023-23rd Dec 2024

Mã khuyến mãi: WINTER2024

Phát video
Thông tin:
  • Ở từ 3 đêm được miễn phí 1 lần đón/trả khách tại sân bay Đà Nẵng
  • Áp dụng cho các đặt phòng trực tiếp với resort qua website hoặc email: sales@legacyhoian.com
Các điều khoản và điều kiện:
  • Giá trên đã bao gồm Thuế Chính phủ 10% và Phí dịch vụ 5%
  • Các lợi ích trên có thể không được sử dụng cùng với giảm giá khác hoặc đổi lấy bất kỳ dịch vụ hoặc tiền mặt nào khác.
  • Dịch vụ không sử dụng sẽ không được hoàn trả
  • Chi tiết chuyến bay phải được cung cấp 72 giờ trước khi đến để sắp xếp dịch vụ đưa đón bằng ô tô.
Để biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:
  • Điện thoại: (+84.235) 3933377
  • Email: sales@legacyhoian.com